آمریکا پاداشی ۱۰ میلیون دلاری را برای معرفی فرد متهم به ترور نخست وزیر اسبق لبنان تعیین کرد.