مهم نیست که مسکو چه می‌کند “ویکتور اوربان” نخست وزیر مجارستان به طور مداوم آب را برای کرملین حمل می‌کند.