الکساندر ایساک با انتقالی رکوردشکن به تیم نیوکاسل خواهد رفت.