برخی رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار و تیراندازی در کابل پایتخت افغانستان خبر دادند.