برخی منابع از وقوع چندین انفجار در گذرگاه مرزی «القائم» در مرزهای عراق و سوریه در ساعات بامدادی روز چهارشنبه خبر می‌دهند.