زمین لرزه نسبتا شدیدی مرز روسیه- مغولستان را لرزاند.