زمین لرزه‌ای قدرتمند به بزرگی ۶.۶ ریشتر اوایل روز شنبه به وقت محلی استان چینگ‌های را در شمال غربی چین به لرزه درآورد.