منابع خبری از وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری در جزیره تونگا واقع در سواحل اقیانوس آرام خبر دادند.