وقوع انفجار در جنوب افغانستان ۱۱ کشته و ۲۸ زخمی برجای گذاشت