خبرگزاری رویترز گزارش داد، در اثر سلسله انفجار‌هایی در نزدیکی دبیرستان دخترانه در غرب کابل ۴۰ تن کشته و ده‌ها تن زخمی شدند.