– ماکرون امروز (دوشنبه) گفت، فرانسه به حمایت نظامی به اوکراین از طریق تامین سیستم‌های دفاع هوایی و سایر تجهیزات ادامه می‌دهد.