در قالب این پروژه قرار است گاز مایع ایران از میدان گازی پارس جنوبی به مدت ۱۵ سال و به ارزش ۶۰ میلیارد دلار به سلطنت عمان صادر شود.