وزیر فرهنگ فرانسه از ابتلای خود به ویروس کرونا خبر داد و گفت که طی روزهای آینده از قرنطینه کارهایش را انجام خواهد داد.