وزیر دفاع یمن ضمن تروریستی خواندن آمریکا، گفت که واشنگتن از این تجاوز دفاع کرده و ملت‌ها را می‌کشد و گروه‌های تروریستی نیز ساخت آمریکا هستند.