منابع خبری آمریکا از سفر وزیر دفاع این کشور به فلسطین اشغالی طی هفته آینده خبر دادند.