همزمان با اوج گیری کرونا بر اثر سویه اومیکرون در آمریکا، لوید آستین وزیر دفاع این کشور به کرونا مبتلا شد.