با وجود تنش لفظی در مقابل رسانه ها، وزیر خارجه یونان از همتای ترکیه‌ای خود برای سفر به این کشور دعوت کرد.