«برونو رودریگز پاریا» وزیر خارجه کوبا در سخنانی اعلام کرد: تحریم‌های آمریکا علیه هاوانا باید فورا متوقف شوند.