کلودیا بلوم، دومین وزیر خارجه کلمبیاست که از آغاز بحران در این کشور در ۲۸ آوریل، از سمت خود کناره گیری می‌کند.