وزیر امور خارجه چین به منظور دیدار با مقامات کشورمان وارد تهران شد.