وزیر خارجه عراق پس از پایان سومین دور گفتگوی راهبردی این کشور با ایالات متحده از نیاز نظامی کشورش به آمریکا سخن گفت.