وزیر خارجه اوکراین می گوید کیف مخالف مذاکرات صلح با مسکو نیست.