وزیر امور خارجه انگلیس که قرار بود نخست وزیر این کشور را در سفر به اوکراین همراهی کند از ابتلایش به ویروس کرونا خبر داد.