وزیر خارجه ارمنستان در سفری به امارات متحده عربی با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.