آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تداوم حمایت و پشتیبانی واشنگتن از ناآرامی‌ها در ایران، این ناآرامی‌ها را قابل توجه خواند.