وزیر امور خارجه کشورمان بامداد امروز جمعه وارد کشور چین شد.