پس از متشنج شدن روابط بیروت و چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس در پی اظهارات وزیر اطلاع‌رسانی لبنان درباره جنگ یمن، این وزیر لبنانی خبر داد که استفعای خود را اعلام خواهد کرد.