شبکه خبری اسکای نیوز عربی گزارش داد: «جمعه عناد» وزیر دفاع عراق امروز(چهارشنبه) نسبت به عواقب وقوع یک جنگ داخلی در این کشور هشدرا داد».