با وزش بادهای جنوب شرقی امروز خلیج فارس در محدوده تنگه هرمز مواج است. همچنین احتمال رگبار باران در نقاطی از بشاگرد و ارتفاعات استان وجود دارد.