وزرای کابینه اردن امروز (چهارشنبه) به منظور ترمیم کابینه، استعفای خود را تقدیم نخست وزیر این کشور کردند.