سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری با «سازنده» تلقی کردن مذاکرات وین درباره احیای توافق هسته ای، گفت که آمریکا نمی‌گذارد انتظارات درباره این مذاکرات از موقعیت فعلی اش پیشی بگیرد.