ور جدید تنش های مسکو و توکیو با سفر نخست وزیر روسیه به جزایر کوریل، جدال لفظی آمریکا و چین به دنبال یک نشست پرتنش، واکنش روسیه به تصمیم آمریکا برای خارج کردن نیروهای رزمی از عراق، برقرار خطوط تلفن اضطراری میان دو کره و اظهارات وزیر دفاع آمریکا درباره کره شمالی و چین از مهم ترین خبرها و رویدادهای بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.