یک روزنامه نگار صهیونیست گزارش داد که یک هواپیمای شخصی متعلق به یکی از افراد نزدیک به خلیفه حفتر فرمانده ارتش ملی لیبی در فرودگاه بن گوریون در لاد فرود آمده است.