سخنگوی اداره گذرگاه‌های مرزی عراق گفت: تاکنون هیچ مورد ورود غیر قانونی زوار ایرانی به خاک عراق ثبت نشده است.