سفیر امارات در اسرائیل در نخستین دیدار رسمی ورد تل آویو شد.