روز جمعه و یک روز پس از متهم شدن پنج افسر شهر ممفیس به قتل تایر نیکولز کارگر ۲۹ ساله فدرال اکسپرس، ویدئویی منتشر شد که نشان می‌دهد این پنج افسر در حال کتک زدن یک مرد سیاه‌پوست هستند.