حوادث جاری عراق که در جریان آن تاکنون ۲۰ تن کشته و ۳۵۰ نفردیگر زخمی شدند، با واکنش مختلف کشورهای مختلف را در پی داشته و از معترضان خواستند که از خشونت دوری کنند و به رهبران آن‌ها توصیه کرند که مشکلات را روی میز مذاکرات حل و فصل کنند.