کرملین امروز (پنجشنبه)، اعلام کرد: روسیه در رابطه با گزارش های مربوط به تحریم های احتمالی آمریکا که به زودی اعلام می شود؛ بر اساس اصل اقدام متقابل، عمل خواهد کرد.