سخنگوی کاخ سفید در واکنش به سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عربستان گفت که به متحدان خود نمی گوییم چه روابطی داشته باشند.