سخنگوی کاخ سفید در جلسه توجیهی گفت که ایالات متحده آماده همکاری با متحدان اروپایی در زمینه جاسوسی است.