وزرات دفاع ژاپن امروز جمعه به دنبال شلیک بیست و هفتمین موشک بالستیک از سوی کره شمالی، علیه پیونگ یانگ دست به اعتراض زد.