پوتین که تحریم‌های وضع شده علیه روسیه را اعلان جنگ اقتصادی دانسته است، گفت: درخواست‌های غربی برای کاهش وابستگی به انرژی روسیه، بازار‌های جهانی را با افزایش قیمت‌های نفت و گاز، ملتهب کرده است.