رسانه‌های آمریکایی گزارش کردند، در حالی که دموکرات‌های ارشد این کشور از مایک پنس معاون ترامپ خواسته اند با به کار گیری متمم ۲۵ قانون اساسی این رئیس جمهور آمریکا را برکنار کند، پنس، اما با این درخواست مخالفت کرده است.