سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به درخواست رئیس مجلس نمایندگان این کشور برای تعلل نکردن در معرفی روسیه بعنوان حامی تروریسم اعلام کرد: واشنگتن قبل از معرفی روسیه به عنوان کشور حامی تروریسم “شواهد” را بررسی و تایید می کند.