رهبر جریان صدر عراق به اتفاقات اخیر ایران واکنش نشان داد و ابراز نگرانی کرد.