مشاور ارشد ریاست جمهوری اوکراین درباره انفجار در پل کریمه اعلام کرد، این تازه آغاز ماجرا است و همه تجهیزات غیرقانونی باید نابود شود.