مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای با انتقاد از سیاست‌های رژیم آمریکا در صفحه توئیتر خود نوشت: رژیم شما بخش اعظمی از جهان را به خون کشیده است.