وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در واکنش به انفجار شب گذشته در نزدیکی تاسیسات هسته ای دیمونا اعلام کرد که اوضاع می توانست به گونه ای دیگر رقم بخورد.