معاون نخست وزیر لهستان حمله نیرو‌های روسیه به نزدیکی مرز این کشور را “بسیار برانگیزنده” توصیف کرد.