وزارت خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای نسبت به تشدید درگیری‌ها و خشونت‌ها در قدس اشغالی ابراز نگرانی کرد و خواستار خویشتنداری طرف‌های درگیر شد.